EDS035 je jednoduchý dochádzkový systém pre pracoviská s počtom zamestnancov do 35. Je najjednoduchšou náhradou klasického vedenia dochádzky vo forme knihy. Výhodou je jeho jednoduchá inštalácia a používanie. Zariadenie stačí upevniť na stenu, pripojiť priložený sieťový adaptér a začať používať.
Pre konfiguráciu a načítavanie údajov je k zariadeniu dodávaný softvér pre PC. Zariadenie sa pripája k počítaču prostredníctvom USB portu, ktorý zároveň napája zariadenie počas doby konfigurácie alebo vyčítavania pamäte.
Pamäť kariet, zamestnancov a udalostí je nezávislá na napájaní, rovnako ako obvod reálneho času.
Po priložení karty a nájdení jej kódu v tabuľke zamestnancov sa zopne na 5s výkonové relé, ktoré je možné použiť na ovládanie elektrozámkov, resp iných zariadení.
Zariadenie umožňuje zadefinovať 9 typov udalostí (napr. normálny príchod/odchod, lekár, obed, prestávka, služobka, ...). Tieto udalosti sa volia pred priložením karty príslušným tlačidlom na klávesnici 1-9. Tlačidlo 0 slúži ako test karty bez uloženia udalosti do pamäte.
Klávesmi * a # sa volí príchod alebo odchod, prípadne je možné riešiť príchod a odchod automaticky vyhľadaním predchádzajúceho stavu v pamäti.
Zariadenie obsahuje integrovanú čítačku 125kHz bezkontaktných kariet, kľúčeniek, hodiniek a pod.

Základné parametre zariadenia
Napájanie:8 – 40V jednosmerné
(priložený sieťový adaptér)
Komunikačné rozhranie:USB
Počet zamestnancov:35
Pamäť udalostí:64kB (10920 záznamov)
Počet typov udalostí:9 (užívateľom definované)
Klávesnica:Štandardná 12 kláves
Displej:2x16 znakov textový
Podsvietenie zelené / modré
Reálny čas:Obvod reálneho času
(zálohovaný internou batériou)
Čítačka kariet:Čítačka 125kHz kariet
do vzdialenosti 20cm
Reléový výstup:1x 250V/6A prepínací
Rozmery:110x140x30mm (ŠxVxH)

PC Software
Aplikácia EDS slúži na zadávanie a konfiguráciu pracovníkov a ich kariet, konfiguráciu udalostí a prezeranie zhromaždených dát. Dáta je môžne prezerať podľa jednotlivých zamestnancov za požadované obdobie s vyhodnotením odpracovaných hodín. Načítané dáta je možné zálohovať.
TOPlist © CASSONIC s.r.o., 2010 - 2017